Hopp til innholdet

STYRKE

Feelgood er et folke­helse­kon­sept som er startet med hjertet og er til for at mennesker skal kunne ha det bra!

Våre moto­ri­serte treningsmaskiner har endelig gjort fysisk akti­vitet til noe alle mestrer. De tilrette­legger alt slik at man ikke behøver være redd for å gjøre noe feil eller å bli over­belastet.

Her er det ikke noe kropps- eller presta­sjons­press og man trener i et voksent miljø der man vil kjenne mest­rings­fø­lelsen fra første stund.

Vårt mål er å gi alle et fysisk funda­ment slik at kroppen har det bra. Dermed får man mest mulig ut av livet og det er slik vi skaper godfø­lelsen!

Feel­good­kon­septet baserer seg på opptil tolv moto­ri­serte treningsmaskiner. Til forskjell fra tradi­sjo­nelle trenings­ap­pa­rater drives disse trenings­ma­ski­nene av en motor som gjør at de går av seg selv.

Hver treningsmaskin er forskjellig og retter seg mot ulike muskel­grupper. De er skred­der­sydd sammen for å kunne gi en sirkel med øvelser som trener og aktiverer hele kroppen på ca 40 minutter. 

Antall repe­ti­s­joner, beve­gel­sesform og tids­bruk er forhånds­bestemt. Det eneste man behøver å gjøre selv er å velge èn av tre hastig­heter, så starter maskinen å bevege seg i en fast­satt tids­periode før den stopper av seg selv. Man behøver dermed ikke ha noen plan eller vite hva eller hvordan man skal trene.

Å trene her er som å sykle på en elek­trisk sykkel – De vil hjelpe deg i gang på samme måte som motoren på sykkelen gjør. Treningen er lyst­be­tont og belast­ningen endres auto­ma­tisk etter egen innsats. Man behøver ikke løfte tunge vekter og belast­ningen blir aldri tyngre enn det man selv klarer å ta i.

Siden trenings­ma­ski­nene går av seg selv, kan man trene passivt eller aktivt ut ifra egne evner/behov. Maskinene kan for eksempel passivt bevege en arm eller et ben om man ikke klarer dette selv, ved å bruke spesi­elle hjelpe­midler. Dette gir de aller fleste mulig­heten til å kunne trene, uavhengig av fysikk, alder og styrke­nivå.

GRATIS UKEPASS

VI GLEDER OSS TIL Å HØRE FRA DEG!


Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev