Hopp til innholdet

REISEVILKÅR

Reisevilkår Feelgood travel
Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør. 

Bestilling og betaling
Bestilling av en reise gjør du enklest via mail til Feelgood. Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling.

Avbestilling
Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato forstås mandag – fredag mellom 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag. Reglene for avbestilling av reiser innen Europa er:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato
b) Ved avbestilling etter 10 dager etter bestilling, betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder Feelgood/Release det innbetalte depositum.
d) Ved avbestilling  60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
e) Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetids-punktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.
Avbestillingsregler langreiser – dvs reiser utenom Europa:
Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato. Avbestilling inntil 121 dager føre avreise er depositum tapt. Ved reiser til Cuba gjelder: Depositum brukes til bestilling/reservasjon av overnatting og kan ved avbestilling ikke refunderes. 

120 dager føre avreise er gebyret på 50 % av reisen pris. 60 dager føre avreise er gebyret 100 % av reisens pris. 

Fly som reisende står for selv refunderes ikke av Feelgood/Release og Feelgood/Release fraskriver seg alt ansvar for fly, så sant dette ikke inngår i reisen. 

Avbestilling med avbestillingsforsikring
Da er det egne regler, refundering skjer via ditt forsikrings-selskap evt kredittkortselskap. Vennligst kontakt dem for detaljer. 

Reiseforsikring 
Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Ved reiser til Cuba må alle kunder tegne reiseforsikring i tillegg til evt kredittkortforsikring, som må taes med og vises ved innreise til Cuba. 

Overdragelse av reiser
Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

Forbehold om endringer
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter,  brennstoffpriser, gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn. 

Avlysning/endring av reisen
Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Arrangør kan også avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om dette gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativ vil den reisende bli tilbudt annen reise eller innbetalt beløp refundert i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å etter fakturere valutatillegg som følge av økt valutakurs. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil faktura bli tilsendt senest 20 dager før avreise.

Feelgood reiser forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reise-dokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass (gyldig min 6 mnd etter hjemreise), visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Mangler/reklamasjoner
Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere TR representant eller vårt kontor i Kongsberg, Norge. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er dog satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig til kontoret. 

Flyreiser
Av våre reiser som går med flytransport, flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise samt transport av bagasje. Vi er kun formidler og uten ansvar for kontraktsmessig leveranse fra flyselskapet eller andre transport-leverandører. Mistet bagasje er en privat sak mellom kunden og flyselskapet. Ved reiser hvor fly ikke er inkludert, står kunden selv ansvarlig for flyreisen i sin helhet. TR tar ikke ansvar vedrørende konkurs, forsinkelser ol. 

Generell informasjon
Våre gruppereiser og dag for dag program  kan være fastlagt over et år i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige. Dersom den reisende har bestilt del av dobbeltrom på reisen, må vedkommende være beredt på å betale enkeltromstillegg dersom Feelgood reiser ikke finner en reisepartner. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen tilkommer et gebyr på kr 300,-. 

Bilder
På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp og presenterer gjerne bilder på sosiale media. Bilder av deltagere kan også bli brukt i media. Reisende som reserverer seg mot dette, må utrykkelig gi beskjed til turleder.

Kunderegister
Vi sender ut nyhetsmail jevnlig. Det skjer automatisk til alle som er registrert i vårt kunderegister. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, gi oss beskjed om avregistrering. 

Reisegarantifondet
Feelgood reiser stiller garanti via reisegarantifondet ved utenlandsreiser. Turer i Norge vil som regel regnes som kurs, hvor den reisende må på eget ansvar bestille og booke overnatting og feelgood/release fraskriver seg alt ansvar som har med hotel overnattingen og gjøre.  

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev